Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.
Yapı (İnşaat) Ruhsatı Nedir?

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Nedir?

İnşaat ruhsatı, bir yapı inşa etmek isteyen kişinin veya firmaların, ilgili idarelerden alması gereken izin niteliğinde bir belgedir. İnşaat ruhsatı, inşaatın yasal ve teknik gereksinimlere uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla verilir. Bu izin, inşaatın başlamadan önce alınması gereken önemli bir belgedir ve inşaat projelerinin planlara, mevzuata ve bağlı olduğu yönetmeliklere uygun olarak onaylandığını göstermektedir.

 

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yapıya ait tüm projelerin plan, mevzuat ve yönetmeliklere bağlı olarak tasarlanması gerekmektedir. Bunun ardından ataması yapılan yapı denetim kuruluşu tarafından projelerin ve gerekli evrakların incelenip Ruhsat Başvuru Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Her şey onaylandıktan sonra Yapı Sahibi, Ruhsat Başvuru Dosyasıyla İlgili İdarelere Ruhsat Başvurunda bulunur ve gerekli incelemelerin ardında Yapı Ruhsatı çıkar.

 

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bazı belediyelerin farklı evrak istekleri olsa da yapı ruhsatı için gerekli belgeler;

  • Ruhsat başvuru dilekçesi
  • Arsa Evrakları; imar durumu, tapu kaydı, kot kesit belgesi, aplikasyon krokisi, kanalizasyon kotu
  • Yapı Müteahhidi evrakları; Taahhütname, imza sirküsü, yapı sahibi ile arasında ki sözleşme, ticaret sicil gazetesi,
  • Şantiye şefi evrakları; taahhütname, imza sirküsü, müteahhit ile arasındaki sözleşme, ikametgah, oda kayıt belgesi
  • Proje müellifleri evrakları; taahhütname, imza sirküleri, büro tescil belgeleri
  • Yapı denetim kuruluşu denetim elemanı evrakları; Denetçi belgesi, imza sirküsü, ikametgah
  • Yapı denetim Kontrol Formları
  • İlgili yapıya ait yapı denetim kuruluşu tarafından onaylanmış projeler.

23-09-2023 17:01:45