Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.

Çerez Politikası

İşbu Çerez Politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle "Kanun" olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Resibu Bilgi Teknolojileri İnternet Hizmetleri ve Gayrimenkul Danışmanlığı Anonim Şirketi (Bundan böyle "Resibu" olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmış olup metnin amacı, internet sitemizde ve/veya mobil uygulama gibi platformlarımızda (Bundan böyle "Platform" olarak anılacaktır) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, bu kapsamda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamalar ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 

Resibu, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

İşbu Çerez Politikası; Resibu kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgiler; üçüncü taraf sitelerin Platformdaki bağlantılar üzerinden topladığı bilgiler veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Resibu sorumlu değildir.

 

Resibu, işbu Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman Platform üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Resibunun yaptığı güncelleme ve değişiklikler Platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Çerez (Cookie”) Nedir?

 

Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de Resibu olarak çerez kullanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesini veya uygulamayı yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

 

1.1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler Platformun çalışması, Platformda gezinti yapmanız, kullanım hesabı (log-in) oluşturmanız, hesap bilgileri ile giriş yapmanız, form doldurmanız, oturumunuzun devam etmesinin sağlanması ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu çerezler Platformun çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Platformun ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c), (ç), (e) ve (f) bendi kapsamında işlenmektedir

 

1.2. Analitik Çerezler

Analitik çerezler, Platformdaki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi, buna göre performans ayarlarının yapılması, Platformun optimize edilmesi ve geliştirilmesi ve ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması için kullanılan çerezlerdir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi kapsamında işlenmektedir. Üçüncü taraf analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ise Kanunun 5inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

1.3. İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri Platformda size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak, seçimlerinizi hatırlayarak hizmetleri sizin için kişiselleştirmek, Platformu ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgileri ya da arama sorgularını hatırlanmak, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak ve size daha iyi bir tarayıcı deneyimi sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezleri, Platformda sonraki ziyaretinizde kullanıcı adı bilgilerinizin, arama sorgularınızın veya sitemizde kullanmayı tercih ettiğiniz dil seçeneğinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.  Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

İşlevsellik çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi veya (f) bendi kapsamında işlenmektedir.

 

1.4.Hedefleme / Reklam çerezleri

Hedefleme/reklam çerezleri Platformda ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel ve/veya ilgi alanlarınızla ilgili kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçlarla birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. 

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Platformda yer alan çerezlere ilişkin detaylı bilgiler çerez adı, çerez amacı (açıklama), çerez türü, çerez kategorisi ve saklama süresi özelinde olmak üzere Çerez Tercihlerinde yer almaktadır.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, Platformda bulunan çerezler (cookies) aracılığıyla (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle "çerezler" olarak anılacak) otomatik araçlarla toplanmaktadır.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Aydınlatma Metni içeriği kapsamında veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Çerez Politikasında belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Çerezler aracığıyla toplanan kişisel verileriniz ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Resibu tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Sahibinden tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

4. Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Resibu için son derece önemlidir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Platformda bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için "Çerez Tercihleri" butonuna basıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz.

Platformda bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Platformdaki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz. Bununla birlikte, Platformun çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır.

 

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

 

 

Resibu, çerezleri Güvenlik Politikalarımız kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.