Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, Resibu Bilgi Teknolojileri İnternet Hizmetleri ve Gayrimenkul Danışmanlığı Anonim Şirketi (Bundan böyle "Resibu" olarak anılacaktır) tarafından yönetilen resibu.com Platform portalında adresinde hizmet veren internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesi gereği yapılan bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Ayrıca Kullanıcıların/Hesap Sahiplerinin Platformun kullanımı ile ilgili olarak Resibu tarafından toplanan veya Kullanıcıların/Hesap Sahiplerinin kendi istekleri dahilinde Platforma girdikleri kişisel verilerin işlenme amaçları, toplanma şekilleri, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları/Hesap Sahiplerini bilgilendirmektir.

 

Gayrimenkul alanında çeşitli projeler ve arsalar üzerinde satış yapanlar ve potansiyel alıcılar, Resibunun sunduğu güvenli ortam üzerinden buluşarak projeleri sergilenmekte ve incelemektedir. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler Resibu fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenmektedir.

 

Resibu, teknolojiye yatırım yaparak yeniliklere devam etmekte ve yenilikçi yaklaşımlarla internet alanında kullanıcılara/Hesap Sahiplerine daha iyi hizmetler sunmaya kararlıdır. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinizi korumak için en yüksek güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bu amaçla kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ölçüde ve şartlarda işlenecektir. Resibu, işbu Bilgilendirme hükümlerini herhangi bir zamanda Platform'da yayınlayarak güncelleyebilir ve değiştirebilir. Resibu tarafından yapılan güncelleme ve değişiklikler, Platform'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Resibu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

1. Toplanan Kişisel Veriler

Resibu, kullanıcılardan/Hesap Sahiplerinden çeşitli türlerdeki statik (sabit) ve dinamik (dalgalanma) verileri aşağıdaki yollarla toplar. Resibu'nun topladığı veriler kullandığınız hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Bu başlık altında, Resibu tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda belirtilmiştir. Aksi belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirmede arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

1.1. Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, iş adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik ön yüzü fotokopisi ve diğer benzer veriler.

1.2. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların hesap bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları, nüfus cüzdanı ön yüzü bilgileri, yeni kimlik ön yüzü bilgileri, yeni ehliyet ön yüzü bilgileri, kullanıcı selfie (özçekim) videosu, kimlik hologram videosu, fatura bilgileri.

1.3. Demografik Veriler: Doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

1.4. Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler Resibuyu arama nedenleriniz, ses kayıtları, emlak endeksi, ekspertiz, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, Platform üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, emlak projeleri için Platform üzerinden müteahhit firmaların projeleri ile ilgili bilgi almak için girilen veriler, hizmetlerin geliştirilmesi ve tarafınıza göre özelleştirilmesi adına kullanım alışkanlıkları hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesinin temini amacıyla hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

1.5. Konum Verileri: Kullanıcıların/Hesap Sahiplerinin hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi.

1.6. Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), hesap sahibine gönderilen faturalar ve hesap sahiplerinden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

1.7. İçerik Verileri: Yetki belgesi, hesap bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, farklı kaynaklar aracılığıyla toplanmaktadır. Bu kaynaklar, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında kullanılan çerezlerden, temsilcilerimize veya işyerlerimize ilettiğiniz bilgilere kadar çeşitli şekillerde olabilir. Ayrıca, iletişim yöntemleriyle, örneğin e-posta, faks, telefon veya kısa mesaj yoluyla da kişisel veriler toplayabiliriz. Kamusal kaynaklar, ticaret sicili gibi, diğer bir veri kayıt sistemine dahil edilmişse, bu kaynaklar da kişisel veri toplama kaynaklarına dâhil edilebilir. Toplanan bu kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle de toplanabilir.

 

Resibu, güvenlik önlemlerini sağlama amacıyla, işyerlerinde ve diğer bölgelerde (örneğin, etkinlik, toplantı, eğitim alanları vb.) kapalı devre kamera izleme sistemlerini kullanarak kişisel veri işlemesi gerçekleştirmektedir. Ayrıca, müşterilerle gerçekleştirilen telefon görüşmeleri de kayıt altına alınmaktadır. Kapalı devre kamera izleme faaliyeti, ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını takip etmek amacıyla kullanılmaktadır ve bu veriler en fazla 2 yıl süreyle muhafaza edilmektedir. Ses kayıtları da 2 yıl süreyle saklanmaktadır. Ses kaydının alındığı ilk temas anında ilgililere bilgi verilmektedir. Ayrıca, Resibu'nun merkezine girişlerde bina yönetimi tarafından kimlik kontrolü yapılmakta ve ziyaretçi defteri tutulmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ses kaydı, kamera kaydı ve ziyaretçi defteri ile ilgili bilgilendirme, ilgililere kolayca erişilebilir bir şekilde sunulmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

3.1. Tüm iletişim kanallarımızda size daha iyi hizmet sunma amacıyla Resibu'nun ve iş ortaklarının ürünleri, hizmetleri, reklamları ve kampanyaları hakkında size bilgi verilmesi,

3.2. Müşterilerin öncelikleri, ihtiyaçları ve kredibilitesine göre sınıflandırılması ve belirli bir değerlendirme sistemine tabi tutulması,

3.3. Kişisel verilerinizin bulut tabanlı sistemlerde üçüncü taraflar tarafından saklanması, güncellenmesi veya depolanması,

3.4. Özel kampanya ve avantajlar sunma ve bu avantajların size sağlanması,

3.5. İşbirliği yaptığımız çözüm ortaklarına, size bilgilendirme, reklam veya promosyon amaçlı iletilerin iletilmesi için paylaşılması,

3.6. Müşteri memnuniyetini ölçmek için anketlerin düzenlenmesi,

3.7. Şikayetlerinizin takip edilmesi ve çözülmesi,

3.8. Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi,

3.9. Resibu için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu'nun 5. ve 6. Maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Resibu'nun ilgili birimleri, varsa diğer İştirakleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgi tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, doğrudan Resibu ile yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla ilgilidir. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki durumlar sizin açık rızanızdır.

 

4. Kişisel Verileriniz Aktarılması

Kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, yerel ve uluslararası iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek için işbirliği yaptığımız, hizmet aldığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, bulut tabanlı veri depolama hizmeti aldığımız kişi ve kuruluşlara, müşterilere ileti göndermek için anlaşma sağladığımız kurumlara, işbirliği yaptığımız yerel ve uluslararası bankalara (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlara, ödeme hizmeti sağlayıcılarına ve diğer üçüncü taraflara ilgili işbirlikleri çerçevesinde aktarılabilir. Yasal gereklilikler veya resmi mercilerin talepleri doğrultusunda, bilgileriniz yasal mercilere aktarılabilecektir. Herhangi bir satın alma işlemi sırasında kredi kartı bilgileriniz, ödeme hizmeti sağlayıcımızın hesabına iletilir ve taksitler tamamlanıncaya kadar ödeme sağlayıcısı tarafından saklanır.

 

5. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Güvenliği

Kişisel veriler, bu bilgilerin sağlanma amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyetlerimizle ilgili ihtiyaçlarınızın tespiti, hızlı hizmet sunma amacıyla, verileriniz, tarafımızdan verdiğiniz hizmetin sona ermesinin ardından bile işlenmeye devam edebilir. Veriler, yasal süreçlere ve ilgili kamu yetkililerine bilgi verme gereksinimlerine uygun olarak saklanacaktır. Saklanan verilerin güvenliği ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

 

6. Veri Güvenliğine Dair Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

6.1. Resibu, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde koruma taahhüdünde bulunur. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini uygular. Bu amaçla çeşitli teknik ve yönetimsel tedbirler kullanır

6.2. Resibu, topladığı kişisel verileri bu Bilgilendirme metni ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak kullanır. Kişisel verilerinizi izinsiz olarak açıklamaz veya işleme amacı dışında kullanmaz. Eğer kişisel verilerinizi dış kaynak hizmet sağlayıcılarla paylaşması gerekiyorsa, bu sağlayıcıların da gizlilik taahhütlerine uymalarını sağlamak için gerekli uyarıları ve denetimleri gerçekleştirir.

6.3. Platform üzerinden başka uygulamalara verilen linklerin gizlilik politikaları ve içeriği konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4. Kullanıcı/Hesap Sahibi, bu Bilgilendirme kapsamındaki bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder ve herhangi bir değişiklik durumunda bu bilgileri derhal Platformda güncelleyeceğini kabul eder. Kullanıcının/Hesap Sahibinin güncel bilgileri sağlamaması halinde Resibu'nun sorumluluğu olmayacaktır.

6.5. Resibu, kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımını önlemek amacıyla kimlik doğrulama hakkını saklı tutar.

 

7. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak Resibu'ya başvurarak aşağıdaki haklara sahipsiniz; 

  1.  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2.  Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, 
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarıldığı tarafları öğrenme,
  5. Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  7. Kişisel verilerinizin yukarıdaki (5) ve (6) bentlerine göre işlenmişse, bu işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. Yalnızca otomatik sistemlerle değerlendirilen kişisel verilerinizin aleyhinize sonuçlara yol açmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarar gördüğünüzde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

 

Belirtilmiş olan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu doldurarak " Zonguldak Teknopark Çınartepe Mah. Adnan Menderes Cad. No: 91 cm Merkez /Zonguldak " adresine gönderme yöntemiyle de tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Resibu, taleplerinizi, talebin özelliğine bağlı olarak en kısa sürede ve en geç 10 gün içerisinde sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili ardışık talepler veya ilk talebin işleme koyması ek maliyet gerektiriyorsa, bu durumda ücret talep edilebilir. Resibu, talebi kabul edebilir veya talebi yazılı bir açıklama ile reddedebilir ve gerekçesini belirtebilir.          

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ((Bundan böyle “Kurul" olarak anılacaktır)) şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden önce şikâyette bulunulamaz. 

 

Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrendiği takdirde resen, görev alanına giren konularla ilgili gerekli incelemeyi yapar. Şikayet durumunda, Kurul talebi inceleyerek ilgili taraflara bir yanıt verir. Şikayet tarihinden itibaren altmış gün içinde bir yanıt verilmezse talep reddedilmiş kabul edilir. Şikayet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda bir ihlal tespit edilirse, Kurul, hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından düzeltilmesine karar verir ve bu kararı ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde uygulanır. Kurul, telafi edilemeyecek zararların oluşması, açıkça hukuka aykırılık durumu veya benzeri nedenlerle gerekirse veri işleme faaliyetini veya veri transferini durdurma kararı alabilir

 

Kişisel verilerinizin özenle korunduğunu vurgular ve sizin bize olan güveniniz için teşekkür ederiz.