Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.
DASK: Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

DASK: Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. 2000 yılında kurulan DASK, "Deprem geçecek, hayat devam edecek" yaklaşımıyla deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam etmesini birincil görevi haline getirir.
Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. Bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

DASK, sigortalandırma faaliyetlerini, kamuoyunu bilinçlendirme etkinlikleriyle de destekler. Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını artırmak için sigorta şirketleri, acenteler ve banka şubeleriyle çalışır. Böylece herkesin bu önemli güvenceye sahip olmasını kolaylaştırır.

Depremin ülkemiz için beklenmedik bir durum olmadığını ve ekonomik olarak ülkeyi sarsabilecek bir afet türü olduğunu unutmamak önemlidir. Zorunlu Deprem Sigortası, birey bazında mesken güvencesi sunarken ülkemiz için de bir teminat havuzu oluşturulmasına çalışır.

DASK, sosyal dayanışma bilincinin yaygınlaştırılmasını başlıca sorumluluğu olarak görür. Bu sistem sayesinde deprem sonrası ihtiyaçlar en etkin ve hızlı şekilde giderilir.

DASK’ın Hedefleri Nelerdir?

  • Sigortalanmış bütün konutları depreme karşı uygun primlerle güvence altına almak
  • Yurtiçinde riski paylaşarak güvence sağlamak
  • Deprem hasarlarının mali yükünü uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtarak azaltmak
  • Devletin deprem kaynaklı mali yükünü azaltmak ve ek vergilerin önüne geçmek
  • Sağlıklı yapıların üretimini teşvik etmek
  • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek
  • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincini geliştirmek

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde, DASK'ın sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası ile birey ve ülke genelinde daha fazla güvenceye sahip olabilirsiniz. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek için Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmayı unutmayınız.

 

31-10-2023 12:07:24