Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.

Kullanım Koşulları

1. Taraflar

İşbu Kullanım Koşulları, Zonguldak Teknopark Çınartepe Mah. Adnan Menderes Cad. No: 91CM Merkez /Zonguldak” adresinde mukim Resibu Bilgi Teknolojileri İnternet Hizmetleri ve Gayrimenkul Danışmanlığı Anonim Şirketi’ne (Bundan böyle "Resibu" olarak anılacaktır) ait ve Resibu tarafından yönetilen internet Platformunu ve Resibu web portalında mobil cihazlardan erişim sağlamak için App Store ve Google Play Storedan indirilen yazılımlar mobil uygulamasının kullanıcı ve/veya Üye olarak kullanımı esnasında uyulması gereken şart ve koşulları belirlemektedir.

 

Resibuya, Üyelik gerçekleştirerek Platformu kullanan kişilerin yayınladığı gayrimenkul ilanlarının görsel ve yazılı içeriklerini Platformu ziyaret eden her gerçek veya tüzel kişi üye ve kullanıcı tarafından erişim imkanı sağlanmaktadır. Üye ve Kullanıcılar Platformu kullanırken aşağıda belirlenen kullanım koşullarına uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

 

Sayın Kullanıcı/Hesap Sahibi;

Platformu ziyaret ederek ve/veya Üye olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, itiraz olmaksızın kabul ettiğinizi, onayladığınızı ve bu hususlarla ilgili herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Koşullarını onaylamadığınız takdirde, Platformu kullanmayınız.

 

Resibu, işbu Kullanım Koşulları’nda, Platform'da ve içeriğinde istediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur ve Kullanıcı/Hesap Sahibi tarafından kabul edilmiş sayılır. Platform Kullanıcıları ve Üyeleri, Platform ve bunlara bağlı tüm alan adı adreslerine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 

2. Tanımlar

2.1. Platform: www.resibu.com alan adı altında hizmet veren Resibu Bilgi Teknolojilerine İnternet Hizmetleri ve Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş.ne ait internet Platformunu ve Resibu web portalına mobil cihazlardan erişim sağlamak için App Store ve Google Play Storedan indirilen yazılımlar mobil uygulamasını ifade eder.

2.2. Kullanıcı: Platforma erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.3. Resibu.com Üyeliği: Üyelik Sahibinin Platform'da sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri başarıyla gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda Resibu'ya taleplerde bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, sunulan hizmetlere dair raporları inceleyebildiği, sadece kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "E Posta adresi" ve "şifre" ile erişim sağladığı, kişiye özel Platform üzerinden yayınlanan internet sayfalarının tamamı.

2.4. Bireysel Üyelik Sahibi (Üyelik Sahibi): Platformda şahsi bilgileri ile hesap açan ve Resibunun sunduğu hizmetlerden faydalanan kullanıcıdır. Bundan sonra sözleşmede “Üyelik Sahibi veya Üye” olarak bahsedilecektir.

2.5. Şirket Hesabı Sahibi (Hesap Sahibi): Platformda daha önce bireysel hesap açan gerçek kişiler tarafından adına hesap açılan, Platform dahilinde sunulan hizmetlerden Şirket Hesabı ve Kapsadığı Hizmetler Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren hesap sahibidir.

2.6. Gayrimenkul Danışmanlık Ofisi Hesabı Sahibi: Platformda daha önce bireysel hesap açan gerçek kişiler tarafından adına hesap açılan, Platform dahilinde sunulan hizmetlerden Gayrimenkul Danışmanlık Ofisi Hesap Ve Kapsadığı Hizmetler Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren kullanıcıdır. Hesap Sahibi Tüzel Kişiliği, Bireysel Üyelik Sahibi kişiyi temsil eder.

2.7. Platform Hizmetleri (Hizmetler): Platform içerisinde Bireysel Üyelik Sahibinin üyelik oluşturduğu Sözleşmenin içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Platform tarafından sunulan uygulamalardır. Resibu, Hizmetlerde dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Hesap Sahibinin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Platformda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2.8. İlan Ekstra: Kullanıcı ve üyelerin ilanları daha önce farketmelerini sağlamayı amaçlayan Ana Sayfa Vitrinleri, Kategori Vitrin, Öncelikli listeleme ve benzeri şekilde Üye tarafından Platforma girilen ilanların, İlan Ekstrada ilanlar Platformun belirlediği formatta örnekte gösterildiği şekilde yayınlanır. Resibu bu formatta değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

2.9. Bireysel İlan Yayınlama: Bireysel üyelerin ücretli yada ücretsiz faydalanabildiği şartlarının Resibu tarafından belirlendiği ilan yayınlama türüdür. Üye tarafından Platforma girilen ilanların, Platformun belirlediği formatta örnekte gösterildiği şekilde yayınlanır ve Resibu tarafından ücretlendirilir. Resibu bu formatta ve ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

2.10. Üye Panel Sayfası: Her türlü Üye çeşidinin Resibuya kaydolarak farklı hizmetlerden faydalanmak için kullanabildiği çeşitli hizmetleri içinde bulunduran, üyelerin kayıtlı mail adresi ve kendisi tarafından belirlenen şifre ile ulaşabildiği alanların bulunduğu sayfadır.

2.11. Gayrimenkul Danışmanlık Ofisi Profil Sayfası: Gayrimenkul Danışmanlık Ofisi Profil sayfası Sahibinin Platform üzerinde kullanıcılara açık olarak çalışmalarını göstermek ve tüzel kişiliğini tanıtmak adına, kendisine ve yaptığı işlere ait görsel ve yazılı bilgilerin yer aldığı Platform Sitesinde er alan profil sayfasıdır.

2.12. Proje Müellifi Profili Sayfası: Proje Müellifi Hesap Sahibinin Platform üzerinde kullanıcılara açık olarak çalışmalarını göstermek adına kendisine ve yaptığı işlere ait görsel ve yazılı bilgilerin yer aldığı PlatformSitesinde yer alan profil sayfasıdır.

2.13. Şirket Profili Sayfası: Şirket Profili sayfası sahibinin Platform üzerinde kullanıcılara açık olarak çalışmalarını göstermek ve tüzel kişiliğini tanıtmak adına, kendisine ve yaptığı işlere ait görsel ve yazılı bilgilerin yer aldığı Platform Sitesinde yer alan profil sayfasıdır.

2.14. Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Hakkında Kanunun (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

2.15. Özel nitelikli kişisel veri: Bireylerin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşleri, felsefi inançları, dini, mezhebi veya diğer inançları, giyim tarzları, toplumsal grup üyelikleri, sağlık durumları, özel yaşamları, hukuki geçmişleri ve güvenlik önlemleriyle ilgili verileri, biyometrik ve genetik bilgiler dahil, özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edilir.

2.16. Üçüncü Şahıs: Resibu, haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

 

3. SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN ŞART VE KOŞULLAR 

3.1. Kullanıcı/Hesap Sahibi Platform’da yer alan hiçbir bilginin, görselin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını; Platform'da yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını; Resibu’nun Platform’a, diğer Kullanıcı/Hesap Sahibiler tarafından yüklenen ilanların, içeriklerin ve görsellerin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliliğini ve/veya doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığını; Resibu’nun 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer sağlayıcı olduğunu bildiğini ve Resibu’nun bu bilgilere, görsellere ve içeriklere ilişkin herhangi bir taahhüdü olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcının/Hesap Sahibi’nin, Platform’da yer alan herhangi bir ilan içeriğinden dolayı zarara uğraması halinde, Resibu'nun, yöneticilerinin ve/veya ortaklarının bu zarardan hiçbir şart ve koşul altında sorumlu olmayacağını bildiğini ve bunu bilerek Platform kullanımını gerçekleştirdiğini kabul eder.

Kullanıcı/Hesap Sahibi ayrıca Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Resibu’nun herhangi bir bilgisinin, sorumluluğunun ve taahhüdünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Kullanıcı/Hesap Sahibi, Resibu’nun Platform’da yayınlanan ilanlara kendi kontrolünde olmayan başka internet Platformlarına ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet Platformunu veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet Platformu veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet Platformları, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Resibu'nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Resibu, Platform'da kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs Platformlarına ulaşılacağı, Platformlardan herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, Platformdaki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Resibu'nun sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu Platformların kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Hesap Sahibi'nin kendi sorumluluğundadır.

3.3. Kullanıcı/Hesap Sahibi, Platform üzerinde diğer Kullanıcı/Hesap Sahibi, ilan ve içeriklerle ilgili, Platform tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla Platform'a yüklediği fiyat, net-brüt metrekare, kat sayısı, bina yaşı, açıklama vb. bilgilerin, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin Platform üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerinin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu gayrimenkullerin internet üzerinde satışa arz edilmesi ve yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar/Hesap Sahipleri, Platform'a yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, 3. Kişilerin fikri hakları da dahil herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin Resibu ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Resibua karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resibu’nun yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya/Hesap Sahibi'ne aynen rücu hakkı saklıdır. Kullanıcı/Hesap Sahibi, böyle bir durumda Resibu'nun zararını talep etmesi halinde Resibu'nun tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı/Hesap Sahibi, Platform üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın/Hesap Sahibinin Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

3.5. Kullanıcı/Hesap Sahibi; kendisi tarafından Platform'a sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan dahil Platform'a veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını aksinin tespiti halinde Resibu'nun kendisini yasaklılar listesine alabileceğini, Üyeliğini dondurabileceğini veya iptal edebileceğini bildiğini ve Resibu'nun böyle bir durumdan dolayı zarara uğraması halinde, Resibu'nun tüm zararını talep halinde derhal ödeyeceğini ve Resibudan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Hesap Sahibinin, Platform'da yayınlayacağı ilanlara ilişkin gayrimenkul bilgilerini, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde yer vermesi ve bununla sınırlı olmaksızın bağımsız bölümlerin brüt ve net alanlarını ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. Hesap Sahibi, ilanlara ilişkin yayınlayacağı bilgilerde, Resibu tarafından belirlenecek kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Resibu, Platform'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcı/Hesap Sahibi Platform'a yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar/Hesap Sahipleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı/Hesap Sahibi, Resibu'nun böyle bir tedbir alması durumunda, Resibudan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Hesap Sahibinin, Resibu tarafından belirlenen ürünlerinden faydalanmaya başlaması, söz konusu paket ve ürünler için Resibu tarafından belirlenen ve Platformun ilgili bölümlerinde yayınlanan ücretleri, kendisine ait olduğunu veya kullanmak için gerekli tüm izinleri aldığını beyan ettiği kredi kartından veya Resibu tarafından belirlenen ödeme araçlarından ödemesi veya havale/eft yolu ile Resibuya tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. Platform'da ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Resibu, Platform'da yer alan diğer Hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde güncel ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üyelerin ilgili Hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform'un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Resibu tarafından her zaman Platform'da çeşitli Hizmetlerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, Resibu, her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz Hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, Hizmeti ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Bir Hizmetle ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen Hizmetler dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu Hizmetin ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde, Resibu'nun ilgili Hesap SahibiÜyenin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

2.9. Kullanıcı/Hesap Sahibi, Platform tarafından ortaya konulan ve diğer Kullanıcı/Hesap Sahibi, ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını; kendi ilanını, Platform'da bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve/veya haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan içeriğine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve vb. unsurlar yerleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Hesap Sahibi, Platform'dan faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, kullandırmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak Resibu'nun hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Resibu'nun Üyenin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üyenin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.

3.11. Hesap Sahibi, Platform'da yayınlanacak ilan ve içeriklerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ilan ve içeriklerinin mevzuata ve işbu Kullanım Koşullarına aykırı unsurlar taşıması halinde Resibu'nun ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın yayınlamama veya Üyeliği iptal etme hakkına sahip olduğunu ve böyle bir durumda Resibudan herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Resibu'nun anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Hesap Sahibine aynen rücu hakkı saklıdır. Hesap Sahibi, böyle bir durumda Resibu'nun zararını talep etmesi halinde Resibu'nun tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. Kullanıcı/Hesap Sahibi, Platform’u kullanarak işbu Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere Resibu tarafından belirlenen ve Platform'da yayınlanan Gizlilik ve Çerez Politikasını okuduğu, anladığını ve Resibu'nun işbu Kullanım Koşulları ile bahsi geçen Politikalarda hiçbir bildirim yapmaksızın ancak Platform'da yayınlamak şartıyla değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu bildiğini kabul ve beyan etmektedir.

 

4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Platform dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Platformun Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlandırılmayarak (Platforma ait; arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil) tüm elemanları (hepsi birlikte Resibu’nun telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Resibu’ya ait ve/veya Resibu tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

4.2. İşbu Platform Kullanım Koşulları, Hesap Sahipleri ve kullanıcılara, Platformda yer alan bilgilerin ve Platforma ait telif hakları bulunan her türlü çalışmanın yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulması, çoğaltılması, işlenmesi, dağıtılması veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılması hususunda izin vermemektedir. 

4.4. Platform’u ziyaret eden tüm Kullanıcılar, Üyeler ve Hesap Sahipleri, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, görüntüler, kodlar ve yazılım dahil olmak üzere, Platform'u veya içeriğini izlemek, kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir dile çevirmek veya izin ve yetki verilmeyen başka herhangi bir amaçla kullanmak amacıyla herhangi bir otomatik araç, yazılım veya manuel süreç kullanmamayı, içeriği kopyalamamayı, çoğaltmamayı, değiştirmemeyi, yaymamayı, türev eserler oluşturmamayı veya bunları kamuya sunmamayı kabul ederler. Ayrıca, bu tür eylemler için önceden açık ve yazılı izin almadan herhangi bir otomatik araç, örümcek veya benzeri yazılımları kullanmamayı taahhüt ederler.

4.4. Tüm Kullanıcı ve Hesap Sahipleri, Platformun çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir eylemde bulunmayacaktır, Platforma yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını ve kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar/Hesap Sahipleri işbu eylemler sebebiyle diğer Kullanıcıların/ Hesap Sahiplerinin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden Platformun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde, Platformun bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı'ya ve/veya Hesap Sahibi’ne aynen rücu edilir.

4.5. Resibu, ilgili bedelinin ödenmesi şartıyla, Platformun kullanımını, Kullanıcılara ve Hesap Sahiplerine yönelik olarak ve sadece Platform üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve bunlarla sınırlı olmaksızın özellikle aşağıda belirtilen kapsamda Platformun her türlü kullanımına ve Platform üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Platform üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemektedir :

 

  1. Platformun yasadışı, hileli veya "İlan Avantaj Ürünleri" istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması;
  2. Platformun Hesap Sahibi, Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
  3. Platformun bütününün veya herhangi bir bölümünün kötü amaç(bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma) için kullanılması;
  4. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimleri veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde Platforma erişim sağlanmaya çalışılması ya da herhangi bir eylemde bulunulması;
  5. Resibunun önceden yazılı izni alınmaksızın, Platform üzerinde herhangi bir yazılım veya sistemlerin kullanılması;
  6. İşbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında Platformun ve Platform üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Resibu, ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.6. Resibunun izni olmaksızın kullanımını gerçekleştiren kişiler, Resibunun ve üçüncü tarafların uğradığı zararları, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini karşılamakla yükümlüdürler. Resibu, Platform ve Platform üzerindeki uygulamalar, içerikler, bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markalar, ticari görünüm, Platform aracılığıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm mal varlığı, mülkiyet hakları, ticari sırlar ve bilgi birikimine ilişkin tüm hakları saklı tutar.

4.7. Resibu, Kullanıcı'ların ve/veya Hesap Sahip’lerinin Platformu ve altyapısını yukarıda belirtilen Kullanım Koşulları’na, şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcı'yı veya Hesap Sahibi’ni yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Benzer bir durumda Resibu, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

 

5. Değişiklikler

5.1. Resibu, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Platformda ilan ederek değiştirebilir, ayarlayabilir ve güncelleyebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

6. Mücbir Sebepler

6.1 Bu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, önceden tahmin edilemeyen ve Resibu'nun kontrolü dışında gerçekleşen, ortaya çıkmasıyla Resibu'nun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini imkânsız kılan ve hukuken mücbir sebep olarak kabul edilen tüm durumlar, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Resibu'nun kusuru olmaksızın gerçekleşen internet kesintileri veya diğer mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremez veya gecikirse, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Hesap Sahibi, Resibu'dan tazminat talep edemez. Mücbir sebep durumunun 14 günden fazla sürmesi durumunda, Resibu sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

6.2. Şirket Hesabı Sahibi, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.

 

7. Uygulanacak Hukuk Süreçleri, Yetkiler, Yürürlük

7.1. İşbu Hesap Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Hesap Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

Bu sözleşmeden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Resibu'ya ait defter, kayıt, belge, bilgisayar, elektronik, sistem ve ses kayıtları ile elektronik posta yoluyla yapılan görüşmeler sırasında yetkili kişiler tarafından tutulan yazılı kayıtların, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul edeceklerini taahhüt etmişlerdir.

7.2. Bu Hesap Sözleşmesi, Hesap Sahibi tarafından elektronik ortamda kabul edildiğinde ve yürürlüğe girdiğinde, aynı zamanda bu Sözleşme ile bağlantılı olan ekler ve Platform'da bulunan kurallar ve şartlar ile birlikte geçerli olacaktır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasalara aykırılığı veya uygulanabilir olmaması, diğer hükümlerin yürürlüğünü etkilemeyecektir ve bu hükümler aynı şekilde yürürlükte kalacaktır.

7.3. İşbu Kullanım Koşulları Resibu tarafından Platformda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar/Üyeler işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklik, ayarlama ve güncellemeleri Platformu kullanmakla kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadırlar.