Ekran değişikliği algılandı. Lütfen sayfayı yenileyin.
Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi yani EKB, bir binanın enerji verimliliği ve performansını değerlendirmek ve sertifikalandırmak amacıyla kullanılan bir belgedir. Enerji kimlik belgesi, binaların enerji tüketimini ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu belge, bina sahiplerine ve kiracılara enerji tasarrufu sağlama ve çevresel etkileri azaltma konusunda rehberlik etmektedir.

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

A Sınıfı en yüksekten, G Sınıfı en düşük verimliliğe doğru sınıflandırılmaktadır. 10 yıl geçerlilik süresine sahip EKB’lerin yeni yapılan binalarda oluşturulması zorunludur.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU MUDUR?

Enerji Kimlik Belgesi Bakanlığın belirlediği aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, 
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, 
  • Toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar, 
  • Seralar, Atölyeler, 
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, 
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI NASIL BELİRLENİR?

İlk adım olarak binanın m² başına düşen yıllık enerji tüketimi belirlenir. Sonrasında bu değere göre Karbondioksit (CO2 ) salınımı hesaplanır. Ardından bu değerler daha önceden belirlenmiş referans bir binanın değerleriyle karşılaştırılır. Ve kıyaslama sonucuna göre bina A-G arasında bir enerji sınıfına yerleştirilir.

23-09-2023 16:47:38